Skylder noen deg penger?

  • Har du lånt bort penger du har problemer med å få tilbake? 
  • Har noen påført deg et økonomisk tap som du antageligvis kan kreve erstattet?

Hvis personen som påførte deg tapet var uaktsom, har du som hovedregel krav på erstatning. Webjuristene kan vurdere om det foreligger et erstatningskrav som ikke er foreldet.

Altfor mange lar være å forfølge sine pengekrav fordi de ikke vet hvordan de skal gå frem. La Webjuristene hjelpe deg å få tilbake penger som
rettmessig er dine.

 

 

Skylder du andre penger?

  • Har du fått inkassokrav? 
  • Klarer du ikke å betale regningene dine? 
  • Det dummeste du kan gjøre er å ikke gjøre noe i det hele tatt. Ubetalte regninger forsvinner ikke av seg selv, dessverre.

 

Webjuristene kan hjelpe deg med å kontakte den/ de du skylder penger (kreditor), forklare situasjonen og prøve å få til en nedbetalingsordning. 
En slik nedbetalingsordning går som regel ut på at nedbetalingstiden forlenges eller at deler av rentekravet og/ eller hovedkravet frafalles. For kreditor er det oftest bedre å få til en frivillig nedbetalingsordning enn å skulle gå den lange veien om inkasso og pant for å få pengene du skylder.

Vi bistår også med å få til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven om du har alvorlige og vedvarende betalingsproblemer.

Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: