Coronaviruset har økonomiske konsekvenser for mange bedrifter, spesielt innen reiselivsbransjen. Mange har allerede varslet sine ansatte om permitteringer og det forventes at flere bedrifter må gå til et slikt skritt.

Vilkår for permittering er jf. folketrygdloven § 4-7 1. setning at permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Ikke alle situasjoner som oppstår på grunn av coronaviruset gir grunn til permittering – dersom f.eks de ansatte må holde seg hjemme pga frykt for smitte skal den ansatte sykemeldes og ikke permitteres.

Vanligvis skal permitteringsvarsel gis 14 dager før permitteringen trer i kraft. Det finnes dog unntak der ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften. I slike situasjoner kan varsel gis 2 dager før permitteringen trer i kraft. Det er nå åpnet for at permitteringsvarsel kan gis med 2 dagers varsel på grunn av coronaviruset.

Iht. permitteringslovens bestemmelser skal arbeidsgiver som hovedregel betale lønn til de ansatte de første 15 arbeidsdagene etter permitteringen trådte i kraft. Dette har også nå blitt endret og det er nå bare lønnsplikt for arbeidsgiver de første 2 arbeidsdagene etter permitteringen.  Videre er dagpengereglene endret slik at lønnstakere skal sikres inntekt tilsvarende 100% lønn de første 20 dagene etter man er permittert.

Dette artikkel er oppdatert 18 mars 2020. Regjeringen har varslet at det kan komme flere endringer.  


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: