Priser

Webjuristenes timepris ligger på halvparten av advokatenes*.
Vi har også som mål å være blant de rimeligste rettshjelperne i landet.

Vår timepris er kr 700,- pluss mva, totalt kr 875,-. Dersom du er næringsdrivende (inkl. borettslag, sameier og foreninger), er timeprisen kr 900,- (eks mva.)

Du vil alltid få et gratis pris- og tidsestimat før din webjurist begynner å arbeide med saken din. Du blir holdt løpende orientert om timeforbruket. Dersom webjuristen overskrider estimatet, skal han/ hun innhente din tillatelse først.

Pakkepriser

Vi tilbyr også pakkepriser på ulike tjenester:

Testamenter og ektepakter

  1. Opprettelse av testament eller ektepakt uten rådgivning:
    Kr 700,- pluss mva, totalt kr 875,-  
  2. Opprettelse av ektepakt eller testament, inkl. inntil 2 timers rådgivning samt veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre webdialog, e-post eller telefon. Inkludert er også sikker oppbevaring hos oss i ett år. 
    Kun kr 1 500,- pluss mva, totalt kr 1 875,- 

    Du er velkommen til registrere din sak her

Fremtidsfullmakt: 
Opprettelse av fremtidsfulmakt inkludert inntil 2 timers rådgivning samt  veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre webdialog, e-post eller telefon. I 
Kun kr 1 500,- pluss mva, totalt kr 1 875,- 

Ta gjerne kontakt for veiledning og opprettelse av fremtidsfullmakt her

Samboeravtaler

Opprettelse av samboeravtale inkl. inntil 1 times rådgivning via vår sikre webløsning, e-post eller telefon. Inkludert er også sikker oppbevaring hos oss 
i ett år: Kr 1 600,- pluss mva, totalt kr 2 000,- 

Du er velkommen til å bestille samboeravtale her
 

Møter med våre webjurister inngår ikke i pakkeprisene. Vi tar gjerne møte, men da påløper vår ordinære lave timepris for medgått tid. 

Sikker oppbevaring av dokumenter

Oppbevaring av ektepakt/testament samboeravtale eller andre dokumenter i brannsikker safe (pris pr. dokument):
Første år: kr 250,- pluss mva, totalt kr 312,50,-
Andre og påfølgende år: kr 100,- pr. år pluss mva, totalt kr 125,- 

Bevitning - signering

Å bruke jurister som vitner er intet gyldighetsvilkår. En skriftlig orientering om hvem som kan være testamentsvitner og hvordan vitnepåtegningen skal foregå, er inkludert i pakkeprisene.  
Vi har dessverre begrenset mulighet for å bistå med bevitning med har til tider mulighet til å bistå med dette i Oslo og Bergen. 

Dersom Webjuristene skal bevitne og signere testamentet/ektepakten, må dette gjøres i møte som har fast pris: 
Kr 800,- pluss mva, totalt kr 1 000,-

Svar på enkle/ korte spørsmål

Webjuristene besvarer korte og enkle juridiske spørsmål til fast pris; kun kr 280,- pluss mva, totalt kr 350,- Dersom spørsmålet er for omfattende til å defineres som kort spørsmål, vil webjuristen gi tilbakemelding om dette. Du vil i såfall også bli spurt om du ønsker svar på spørsmålet i henhold til vår vanlige timepris, samt gitt et tidsestimat

Klikk på lenken for bestilling av kort spørsmål.

Våre leveringsbetingelser forøvrig finner du ved å klikke her.

*Gjennomsnittlig advokatpris for privakunder i 2018 var kr 2081,- inkl mva pr time. Kilde Advokatforeningens bransjeundersøkelse. Gjennomsnittlig advokatpris er høyere i dag.


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: