Din første tanke når du trenger juridisk hjelp er kanskje at du må bestille et møte med en juridisk rådgiver? Ikke hvis du bruker Webjuristene!

 
Webjuristene har rådgitt cirka 7000 privatpersoner og firma siden 2003. Nesten ingen av disse kundene har vi møtt. Vi har derimot investert mye i elektroniske hjelpermidler for å kommunisere trygt og effektivt med våre kunder. I tillegg finnes telefon, digitale møter, e-post og ordinær post. Dersom noen kunder ønsker møte, skjer slike ved hjemmebesøk, i vårt møtelokale i Bergen eller avtalt sted i Oslo. 
  
 
Vi anbefaler dog våre kunder å registrere seg, og få hjelp, via vår webside. Et innledende møte er som oftest kun fordyrende for deg som kunde. Rådgiveren må ha representative lokaler. Det medgår tid til å utveklse «høfligheter» og kaffe/mineralvann. Din juridiske rådgiver blir gjerne sittende å notere det meste du sier. Juss er ikke matte så det er sjelden du får svar på det du lurer på der og da. Et første møte tar gjerne 1-2 timer. Hvis din juridiske rådgiver fakturerer gjennomsnittlig advokatpris, som er ca 2200 kr pr time, koster altså bare «oppstarten» et sted mellom 2200 og 4400 kroner. Beskriver du istedet din sak skriftlig til Webjuristene, vil du gjøre mer av jobben men til gjengjeld vil det koste deg langt mindre. Ikke bare har vi lavere timepris, men det vil ta oss langt mindre tid å skumme din saksbeskrivelse, og avklare hva vi eventuelt mangler, enn å gjennomføre et tradsjonelt møte.
 
Jusshjelp egner seg spesielt godt til å gjøres skriftlig. Foruten arbeidstiden som spares, og dermed penger for deg, vil du få alle råd og kommentarer skriftlig. Du kan lese igjennom i ro og mak når du måtte ønske, og du kan lese tidligere dialog med din webjurist. Du trenger altså ikke huske komplisert juss som attpåtil er presentert kun muntlig. Ofte må du foreta viktige valg på bakgrunn av den jussen som er presentert.
 

Prosessen i praksis
 

 

Registrer deg
Du registrerer deg og saken din ved å klikke på «Til registrering»-knappen i rammen nederst. Du kommer da til et spørreskjema hvor du velger sakstype. Spørsmålene vil tilpasse seg sakstypen og svarene du gir fortløpende. Slike spørreskjema kalles gjerne interaktive eller dynamiske. Du kan også laste opp vedlegg når du registrerer saken, eller du kan vente til senere.

 
Garantert svar innen 12 timer
Etter registrering går det maksimalt 12 timer til du hører fra din webjurist. Du får da en epost med link til din egen side på web hvor dialogen med din webjurist kan foregå – vår såkalte webdialog. På din side vil du se den tekst du skrev ved registrering, samt webjuristens første melding til deg. Denne meldingen vil inneholde – så vidt det er mulig – et estimat på hvor lang tid din webjurist regner med å bruke på de første trinn i din sak. Estimatet kan f.eks inkludere vurdering av jussen (med mindre den er klar) og utkast til et første brev til motpart.
Obs! Svargarantien gjelder på hverdager. Dersom du registrerer sak etter kl. 12 fredag (eller i helgen) vil du få svar senest innen kl. 12 mandag.
 

Sikker webdialog
Dersom du aksepterer tidsestimat, bekrefter du dette i webdialogen. Din webjurist får da en epost om at du har lagt inn melding. Meldingene, til deg og din webjurist, legger seg i tidsmessig riktig rekkefølge. Du kan derfor enkelt finne frem til all dialog som omhandler et bestemt ord e.l. Eventuelle (utkast til eller pdf av utsendte) brev, forliksklager, stevninger el, vil alle være samlet her. Din webjurist vil også laste opp timeliste regelmessig, samt fakturaer, til deg. Før saken starter må du påregne å innbetale et forskudd til webjuristens klientkonto. Denne konto kontrolleres av revisor og er underlagt strenge regler.
 
Velkommen til Webjuristene-  vi hjelper deg raskt og rimelig!


 
Tips andre om denne saken