Priser

Webjuristenes timepris ligger på halvparten av advokatenes*.
 

Vår timepris er fra kr 848,- pluss mva, totalt kr 1060,-. 

Timepris for næringsdrivende (inklusivt borettslag, sameier og foreninger), er kr 1060,- (eks mva.)

Egne priser gjelder ved adokatbistand i sak for domstolen- vår webjurist med advokatbevilling vil informere deg om dette dersom slik prosessbistand blir aktuelt. Likeså ved eventuell advokatmekling.  

Du vil alltid få et gratis pris- og tidsestimat før din webjurist begynner å arbeide med saken din. Du blir holdt løpende orientert om timeforbruket.  

Testamenter og ektepakt

Opprettelse av testament eller ektepakt uten rådgivning:
Kr 960,-  pluss mva, totalt kr 1200,-  Pakkepriser
Vi tilbyr også pakkepriser på ulike tjenester:

Testament, ektepakt og samboeravtale:  

Opprettelse av ektepakt, testament eller samboeravtale, inkl. inntil 1 times rådgivning samt veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre webdialog, e-post eller telefon. Møte er altså ikke inkludert. 

Kun kr 1 590,- pluss mva, totalt kr 1 990,- 

Du er velkommen til registrere din sak her


Fremtidsfullmakt

Opprettelse av fremtidsfullmakt inkludert inntil 1 times rådgivning samt  veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre webdialog, e-post eller telefon.  Møte er altså ikke inkludert. 

Kun kr 1 590,- pluss mva, totalt kr 1 990,- 

Ta gjerne kontakt for veiledning og opprettelse av fremtidsfullmakt her

 

Sikker oppbevaring av dokumenter

Oppbevaring av ektepakt/testament samboeravtale eller andre dokumenter i brannsikker safe (pris pr. dokument):
Første år: kr 280,- pluss mva, totalt kr 350,-
Andre og påfølgende år: kr 180,- pr. år pluss mva, totalt kr 225,- 

(Ved utlevering av originaldokument faktureres porto for sikker/rekommandert sending pluss medgått tid)


Bevitning - signering

Å bruke jurister som vitner, på dokumenter som må bevitnes,er intet gyldighetsvilkår.  En skriftlig orientering om hvem som kan være vitner på dokumenter som testamenter og ektepakter, samt informasjon om hvordan vitnepåtegingen skal foregå, er inkludert i pakkeprisene.  Som en webbasert kjede har vi dessverre begrenset mulighet for å bistå med bevitning, men har til tider mulighet til å bistå med dette i Oslo og Bergen. 

Dersom Webjuristene skal bevitne og signere testamentet/ektepakten, må dette gjøres i møte som har fast pris: 
Kr 1200,- pluss mva, totalt kr 1 500,-


Svar på enkle/ korte spørsmål

Webjuristene besvarer korte og enkle juridiske spørsmål til fast pris; kun kr 380,- pluss mva, totalt kr 475,- Dersom spørsmålet er for omfattende til å defineres som kort spørsmål, vil webjuristen gi tilbakemelding om dette. Du vil i såfall også bli spurt om du ønsker svar på spørsmålet i henhold til vår vanlige timepris, samt gitt et tidsestimat

 

Våre leveringsbetingelser forøvrig finner du ved å klikke her.


*Gjennomsnittlig advokatpris for privatkunder i 2018 var kr 2081,- inkl mva pr time. Kilde Advokatforeningens bransjeundersøkelse. Gjennomsnittlig advokatpris er høyere i dag.


 
Tips andre om denne saken