Blir man så svekket at man ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser er hovedregelen at Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) oppnevner en verge. 

Mange vil dog foretrekke å selv bestemme hvem som skal ta seg av økonomiske og personlige spørsmål dersom slik situasjon oppstår. Dette kan sikres i form av en fremtidsfullmakt.

Utarbeidelse av fremtidsfullmakt, inkludert inntil 2 timers juridisk veiledning, koster kr 1875 hos Webjuristene. Velkommen til å registrere saken din uforpliktende ved å trykke "til registrering" nederst på høyre side. 

Fullmaktsgiver bestemmer selv hvor omfattende fullmakten skal være. Statsforvalteren opplyser dog at de ofte får inn fremtidsfullmakter som kun omfatter salg av bolig, forskudd på arv og betaling av regninger. Det vil da være flere nødvendig for Statsforvalteren å opprette en vergeordning som løper parallelt med fremtidsfullmakten når det dukker opp forhold som faller uten for fullmaktens bestemmelser. Vil du unngå dette er det altså svært viktig at fullmakten utformes slik at den dekker alle dine behov  – vi i Webjuristene hjelper dere gjerne med dette. 

Kravene til den som ønsker å opprette slik fullmakt er at han/hun er over 18 år  og har ”evnen til å forstå fullmaktens betydning”.  Så lenge fullmaktsgiver har ”evnen til å forstå fullmaktens betydning” kan den også når som helst endres eller trekkes tilbake.

 

En fremtidsfullmakt vil ikke tre i kraft før man ”ikke lengre er i stand til å ivareta sine egne interesser. ”   Det er altså ingen grunn til å vente med å opprette fullmakt.

 

Dersom slik fullmakt opprettes for sent kan det bli spørsmål om hvorvidt fullmaktsgiver faktisk visste hva han eller hun signerte på. I ytterste konsekvens kan fullmakten bli ansett som ugyldig.

 

For å unngå dette anbefales det å innhente legeerklæring fra signeringstidspunktet som beviser at fullmaktsgiver var i stand til å signere fullmakten. (At man var ”samtykkekompetent”.) 

 

En annen grunn til å opprette fremtidsfullmakt allerede nå er å ha tid til å sikre at utforming og bevitning blir korrekt.  Dersom formkravene i vergemålsloven ikke følges vil fullmakten være ugyldig. 


 
Tips andre om denne saken