Varemerker

De fleste bedrifter har et navn på produktet sitt, et firmanavn (foretaksnavn) og en egen unik design på produktnavnet eller firmanavnet (logo). Varemerkene er såkalte imaterielle rettigheter som kan representere store verdier.

Retten til eksklusiv bruk av merkene kan gå tapt dersom en konkurrent tar disse i bruk og du ikke har sørget for å beskytte dine rettigheter. Motsatt kan det være andre som har varemerkerettigheter som gjør at du ikke kan bruke ditt firmanavn/ logo. Dette bør undersøkes i forkant. 

Webjuristene hjelper deg gjerne med å beskytte dine varemerkerettigheter - til halv advokatpris.

 

 

Ta kontakt ved å velge et av alternativene i 
”slik får du hjelp” i rammen under


 
Tips andre om denne saken