NæringslivsjussWebjuristene bistår også deg som er næringsdrivende. I likhet med private betaler du kun halv advokatpris. Vår timepris for næringsdrivende er fra kr 1060 eks. mva.Vi bistår bl.a med:

Arbeidsrett

 • Oppsigelser/ avskjed
 • Arbeidskontrakter 
   

Selskapsrett

 • Vurdering av selskapsform
 • Stiftelser av selskaper, f.eks aksjeselskap
 • Utarbeidelse av vedtekter 
 • Selskaps- og aksjeeieravtaler
 • Kapitalutvidelser
 • Styrearbeid

Kontraktsrett

 • Inngåelse av avtaler
 • Utarbeidelse av leveringsbetingelser
 • Avtaletolkning
 • Reklamasjoner ved kjøp og salg

Opphavsrett

 • Søknader om varemerker, patenter og domenenavn
 • Konflikter om opphavsrettigheter

Inkasso

 • Vi hjelper deg når kundene ikke betaler
 • Etablering av rutiner ved inndrivelse av pengekrav 

Eiendom

 • Utleie av eiendom
 • Reklamasjoner ved kjøp og salg


Generell rådgivning


Velkommen til å registrere din sak/ditt spørsmål hos Webjuristene.  Det er uforpliktende og det påløper ikke kostnader før du har akseptert vårt tidsestimat. 


 
Tips andre om denne saken