Separasjon og skilsmisse

Webjuristenes film om skilsmisse på Youtube

Separasjon

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke Fylkesmannen om separasjon. Søknaden sendes Fylkesmannen i det fylket partene bor eller sist bodde sammen. Normalt må partene være separert i minst ett år før de innvilges skilsmisse.

Før det gis separasjon må foreldrene møte til en obligatorisk meklingstime, og deretter tilbys inntil seks frivillige meklingstimer hos familievernkontoret. Om foreldrene ønsker det, kan de fortsette kontakten med familievernet som en vanlig sak på frivillig grunnlag, noe som også er gratis. Dette gjelder både for mekling i forbindelse med separasjon for gifte, for samboere som går fra hverandre og for mekling etter barneloven. Mer informasjon om mekling finner du på Regjeringen.no.

Skilsmisse

Når ektefeller skilles, må det foretas et økonomisk oppgjør, gjerne kalt skifte. Et skifte innebærer en fordeling av eiendelene (aktiva).
Oppgjøret må også løse spørsmålet om fordeling og oppgjør av eventuell gjeld (passiva). Når ektefeller har bestemt seg for å skilles, er man ofte uenige om denne fordelingen. 

Vi bistår gjerne par med skifteoppgjøret. Har man én felles rådgiver, blir dette ofte enklest og billigst.  Vi forteller mer om hvorfor i denne webfilmen på Youtube. 

Har saken tilspisset seg slik at dere ikke ønsker felles rådgiver, kan vi rådgi som representant for en av partene.

Vi bistår ved separasjon, skilsmisse, eller samlivsbrudd. Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken