Tenker du på å opprette testament, men er usikker på om det er nødvendig eller verd prisen?

Vi har pakkepris på testamenter (og samboeravtaler / ektepakter). For mer informasjon, klikk på fanen "våre priser" øverst til høyre på siden. For direkte bestilling, klikk her.

Vi vurderer gjerne din situasjon og gir deg informasjon om konsekvensen av å ikke opprette testament.
Husk at visse overføringer som gjøres lenge før du går bort senere kan bli kjent ugyldige, dersom det ikke er opprettet testament. Webjuristene kan veilede deg i spørsmålet om når testament er et gyldighetsvilkår for overføring av bolig eller andre verdier.

Du har sikkert hørt det før: Selv i de beste familier begynner man å krangle når arven skal fordeles. Hvorfor ikke forebygge krangel og uvennskap ved å opprette testament som bestemmer hvem i familien som skal ha hvilke eiendeler?

Forøvrig vil samboere alltid ha mye å tjene på å opprette et gjensidig testament. Det vil også ektefeller som ikke har felles barn. Visste du f.eks. at ektefeller uten barn ikke arver mer enn halvparten fra hverandre dersom de ikke har opprettet testament og har gjenlevende foreldre eller søsken?

 

Står du midt oppe i et arveoppgjør?

De fleste som arver, gjennomfører arveoppgjøret på egen hånd. Er dødsboet lite og oversiktlig, og med få arvinger, kan dette gå greit.

Men hvis det foreligger testament eller hvis det er flere arvinger, vil det ofte være fornuftig å kontakte oss for å få hjelp til fordelingen av dødsboet. Det samme gjelder hvis du eller medarvingene dine er usikre på hvilke rettigheter dere har.


 

Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken