På internett finnes en rekke gratis maler for testament og man kan da spørre seg selv om det er behov for juridisk hjelp til å sette opp testament ? 

Mange vil nok fint klare å sette opp et godt testament selv, men dersom man først gjør en feil kan det få enorme konsekvenser. 

De generelle formkravene til testament er absolutte. Dersom f.eks vitnekravene ikke oppfylles korrekt vil dette medføre at hele eller deler av testamentet blir ugyldig.

Vi ser også ofte at det kan oppstå tolkningstvil dersom testament er opprettet uten juridisk rådgivning. En objektiv tredjepart kan lettere oppdage utilsiktede vage formuleringer og bidra til å omformulere dette slik at det blir tydelig hva testator faktisk mente. 

Dersom det oppstår konflikter i arveoppgjøret kan det bety betydelige kostnader til advokat og evt. skifterett. 
 
Hos Webjuristene koster opprettelse av basis testament/kontroll av egetskrevet testament  fra kr 875 inkl. mva. 


 
 

 
Tips andre om denne saken