Må testamentet oppbevares hos Tingretten – og hva skjer om det finnes flere testament skrevet av samme person ?

Et testament vil være gyldig fra signeringstidspunktet (forutsatt at signering og bevitning er gjort iht. arvelovens regler )  Oppbevaring og registrering hos Tingretten vil altså ikke ha betydning for testamentets gyldighet.
 Men for å sikre at testamentet er trygt oppbevart og utleveres til arvingene ved dødsfall - velger mange å levere testamentet til Tingretten til oppbevaring. Dette er en gebyrbelagt tjeneste (prisen er i 2022 kr 978,- )    

Arvelovens hovedregel er at testament skal tolkes i samsvar med det testator mente – men ofte vil det være behov for å endre testamentet,  og det kan da oppstå uklarheter i forhold til hva testator egentlig har ment. Loven fastslår at dersom det er mer enn ett testament etter testator, gjelder alle, hvis ikke et yngre testament tilbakekaller eller står i strid med noe som er bestemt før.

 

Ved motstrid vil det altså være det nyeste testamentet som gjelder – men vi anbefaler at det tydeliggjøres i testament om det skal erstatte eller supplere eldre testament slik at man unngår denne typen uklarheter.  Webjuristenes pris for opprettelse av testament er fra kr 875 inkl mva.

 

 


 
Tips andre om denne saken