Må testamentet oppbevares hos Tingretten – og hva skjer om det finnes flere testament skrevet av samme person ?

Et testament vil være gyldig fra signeringstidspunktet (forutsatt at signering og bevitning er gjort iht. arvelovens regler )  Oppbevaring og registrering hos Tingretten vil altså ikke ha betydning for testamentets gyldighet.
 Men for å sikre at testamentet er trygt oppbevart og utleveres til arvingene ved dødsfall - velger mange å levere testamentet til Tingretten til oppbevaring. Dette er en gebyrbelagt tjeneste (prisen er i 2022 kr 978,- )    

Arvelovens hovedregel er at testament skal tolkes i samsvar med det testator mente – men ofte vil det være behov for å endre testamentet,  og det kan da oppstå uklarheter i forhold til hva testator egentlig har ment. Loven fastslår at dersom det er mer enn ett testament etter testator, gjelder alle, hvis ikke et yngre testament tilbakekaller eller står i strid med noe som er bestemt før.

 

Ved motstrid vil det altså være det nyeste testamentet som gjelder – men vi anbefaler at det tydeliggjøres i testament om det skal erstatte eller supplere eldre testament slik at man unngår denne typen uklarheter.  Webjuristenes pris for opprettelse av testament inkludert inntil 1 times juridisk rådgivning er kr 1990,-  inkl mva.

 

 


 
Tips andre om denne saken