Bestilling av ektepakt

 

 

Bestill ektepakt inkludert 2 timers rådgivning til kr. 1 875 (inkl. mva.) ved å klikke her.

Når behøver ektefeller ektepakt?

Dersom ektefeller skal overføre gaver til hverandre, kan det ofte være fornuftig å gjøre dette ved ektepakt. Hvis noen eiendeler skal gjøres til den enes særeie, er man nødt til å opprette ektepakt for at særeiet skal være gyldig. 
Ektepakt brukes også dersom ektefellene ønsker en annen løsning enn de såkalte skjevdelings- reglene. Webjuristene bistår deg gjerne med å vurdere om det er nødvendig med ektepakt, og med eventuelt å opprette ektepakten.

 

Skal ektepakten få rettsvern, dvs. ha virkning overfor ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i ektepaktsregisteretVi vurderer behovet for tinglysning, og hjelper eventuelt til med dette. 


 
Tips andre om denne saken