Samboerkontrakt og ektepakt 

 Samboerkontrakt 

Bestill samboerkontrakt til pakkepris til kr  kr 1990 (inkl mva) ved å klikke her.

I motsetning til ekteskap, er samboerforhold lite lovregulert. Dette gjelder spesielt når samboere ikke har barn sammen. Det finnes en "lov om rett til felles bolig og innbo når husstands- fellesskap opphører", den såkalte "samboloven" på fem paragrafer. Dessuten vil sameieloven komme til anvendelse med hensyn til det partene erverver i fellesskap i løpet av samboerperioden. Men for å anses som samboere etter lovgivningen, må partene ha levd sammen i et ekteskaps- lignende forhold. I tillegg må de enten ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller vente, ha eller ha hatt felles barn.

Samboere med felles barn har rett til en arv etter hverandre på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G), dvs. kr 445 908 (pr 1.5.2022.). Arveretten følger direkte av arveloven, slik at man ikke behøver å fastsette dette i testament. Denne retten går foran arveretten til felles barn og samboerens eventuelle egne barn (særkullsbarn). Samboerne kan bestemme ved testament at en eller begge ikke skal ha denne rettigheten, men da må den andre samboeren være varslet om dette.

Samboere med felles barn har også rett til å sitte i uskifte med hverandres eiendeler. Dette betyr at gjenlevende har bruks- og råderett til avdødes eiendeler, som f.eks. felles bolig og innbo, men ikke kan gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boets størrelse. Denne retten følger også direkte av arveloven, slik at man ikke behøver å fastsette dette i testament. Hadde avdøde egne barn, må disse imidlertid gi sitt samtykke til at gjenlevende samboer kan sitte i uskifte.

Forøvrig er det ingen spesielle regler. Dette betyr at dersom samboere ønsker å bestemme hvordan eiendeler skal fordeles ved samlivsbrudd eller død, må dette gjøres ved samboeravtale, gjerne kombinert med et gjensidig testament.
Webjuristene bistår deg gjerne med begge deler.

Når behøver ektefeller ektepakt? 

Bestill ektepakt til pakkepris fra kr 1990,- inkl. mva
ved å
klikke her

Dersom ektefeller skal overføre gaver til hverandre, kan det ofte være fornuftig å gjøre dette ved ektepakt. Hvis noen eiendeler skal gjøres til den enes særeie, er man nødt til å opprette ektepakt for at særeiet skal være gyldig. Ektepakt brukes også dersom ektefellene ønsker en annen løsning enn de såkalte skjevdelingsreglene. Webjuristene bistår deg gjerne med å vurdere om dere har behov for ektepakt, og med eventuelt å opprette ektepakten.
Skal ektepakten få rettsvern, dvs. ha virkning overfor ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i ekteskapsregisteret. Vi vurderer behovet for tinglysning, og hjelper eventuelt til med dette.


 
Tips andre om denne saken