Barnefordeling og barnebidrag

 

Om du skal flytte fra ektefellen eller samboeren, er det mange spørsmål og problemer som gjelder barna som dukker opp:

  • Hvor skal barna bo?
  • Hva slags rettigheter har du i forhold til barna? 
  • Hva slags rettigheter har barna? 
  • Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye?

Webjuristene hjelper deg med å løse problemene. 

 

 

 

 

 

Farskapssaker 

En endring i barneloven som trådte ikraft 1. april 2003 kan endre livet til mange fedre: De kan gå til ny sak om farskapet.
Dette har tidligere vært umulig uten moren og barnets samtykke. De nye reglene gjør det mulig å pålegge DNA-test av barnet for med sikkerhet å få avgjort om den tidligere utpekte faren virkelig er barnets far. Webjuristene vil kunne bistå med gjenopptagelse av tidligere farskapssaker og eventuelt kreve tilbake uriktig betalt barnebidrag.

Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken