Trygdespørsmål

Vi bistår med søknader om alle typer trygdeytelser, klager og oppfølging mm. i forhold til NAV.

NAV fatter ofte vedtak som får stor betydning for din privatøkonomi. Dersom du har fått avslag på en søknad, kan du la Webjuristene vurdere lovligheten av dette avslaget og eventuelt påklage vedtaket.  Kanskje har du likevel krav på dagpenger, yrkesskadeforsikring, eller lignende.

Webjuristene har bred erfaring med denne type saker i alle instanser, inkludert Trygderetten.  

Trenger du hjelp fra en av våre rettshjelpere?
- Klikk på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken