Få hjelp ved oppsigelse og avskjed

Et arbeidsforhold opphører vanligvis ved oppsigelse. Det betyr at det går en viss tid fra varsel om oppsigelse blir gitt til arbeidstakeren slutter. Ved avskjed  må den som får avskjeden fratre umiddelbart.

Skal en arbeidsgiver si opp eller avskjedige en arbeidstaker, må han/ hun følge arbeidsmiljølovens omfattende krav til form og innhold. Overholdes ikke disse reglene kan oppsigelsen bli kjent ugyldig, og / eller arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig.
 

Har du mottatt oppsigelse eller avskjed du er uenig i er det viktig å protestere raskt ovenfor arbeidsgiver ! 

 

 


 
Tips andre om denne saken