Arbeidsrett

Arbeidsrett er den vanlige fellesbetegnelsen på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del, som i hovedsak dreier seg om tariffavtaler, hvordan de skal tolkes, og hvem som er bundet av disse.  

Webjuristene har spesialkompetanse på arbeidsrett og bistår deg gjerne om du har arbeidsrettslige spørsmål eller problemer. Det kan f.eks. være ansettelse, oppsigelse/ avskjed, uenighet om arbeidsavtalen og regler om overtid. 

 
Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken