Arbeidsmiljøloven har ikke bestemmelser om diettpenger og kjøregodtgjørelse. Dette vil avhenge av tariffavtale eller arbeidsavtale. 
 
Betaler ikke arbeidsgiver diett og reisegodtgjørelse, eller får du betalt mindre enn fastsatte satser kan du ha rett på skattefradrag. 

Ta kontakt for en vurdering i dag ! 


 
Tips andre om denne saken