Webjuristene svarer på korte spørsmål til kr 350 inkl. mva.

Ofte er det misforståelser eller uriktige oppfatninger om det juridiske som er grunnen til at konflikt oppstår. Å få profesjonelle svar på juridiske spørsmål tidlig i prosessen kan derfor bidra til at saken løses raskere. 

Er spørsmålet for omfattende vil vi gi deg beskjed og gi deg estimat på hva svaret vil koste.Vi begynner aldri å arbeide med saken før du har gitt din aksept.  

 
Tips andre om denne saken